Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • “MysteryMeals” verwijst naar MysteryMeals VOF. Een Nederlandse Vennootschap onder Firma, gevestigd in Steenwijk en geregistreerd onder het KVK-nummer 81009054.
 • “Klant” verwijst naar de lezer van de algemene voorwaarden, degene die een overeenkomst aangaat met MysteryMeals of op een andere manier gebruik maakt van de dienst van MysteryMeals.
 • “Deelnemende restaurants” verwijst naar de restaurants die zijn aangesloten bij MysteryMeals en waar de klant via MysteryMeals uiteten gaat.
 • “Algemene Voorwaarden” verwijst naar de Algemene Voorwaarden die de klant nu voor zich heeft en andere instructies die de klant krijgt voor het aangaan van een overeenkomst met MysteryMeals.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen MysteryMeals en klant.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant beschikbaar gesteld. Deze moet door de klant geaccepteerd worden, voordat de overeenkomst wordt aangegaan. Worden de algemene voorwaarden niet geaccepteerd, dan kan er ook geen overeenkomst worden gesloten.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

 • De overeenkomst tussen MysteryMeals en klant komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de overeenkomst en MysteryMeals de betaling heeft ontvangen.
 • De klant kan alleen elektronisch betalen bij MysteryMeals. Dit kan alleen via de aangeboden betaalmogelijkheden van MysteryMeals. Momenteel kan er alleen via IDEAL worden betaald.
 • De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste persoons- en betaalgegevens.

 

Artikel 4: Prijzen

 • MysteryMeals hanteert twee prijsklassen: €24,95 en €34,95. Deze prijzen zijn exclusief drankjes en extra bijbestellingen. De klant kiest zelf voor welke van deze twee prijzen hij/zij uiteten wilt. De prijzen uit de twee prijsklassen rekent de klant digitaal af via de website van MysteryMeals. De drankjes en bijbestellingen rekent de klant af in het restaurant, nadat de klant heeft gedineerd.

Artikel 5: Informatieverstrekking door klant

 • De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoons- en betaalgegevens. Het gaat hierbij om het verstrekken van de juiste naam, e-mail adres, mobiele telefoonnummer en betaalgegevens. Mocht de klant niet de juiste gegevens doorgeven aan MysteryMeals, waardoor de klant de bevestiging van reservering niet op tijd ontvangt ligt de verantwoordelijkheid niet bij MysteryMeals.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 • De klant heeft het recht om tot uiterlijk 24 uur na totstandkoming van de overeenkomst deze te herroepen. De klant krijgt hierbij het volledige geldbedrag teruggestort binnen 14 dagen.

Artikel 7: Reserveren

 • De klant plaatst via de website van MysteryMeals een bestelling. Hierbij kan de klant aangeven of/welke allergenen er aanwezig zijn en is er de mogelijkheid om aan te geven of er voorkeuren zijn voor vis, vlees of vegetarisch. De klant dient de bestelling gelijk te betalen. MysteryMeals kiest één van de deelnemende restaurants uit voor de klant, hier heeft de klant geen invloed op. De klant kan één restaurant naar keuze uitsluiten.
 • De klant ontvangt een bevestigingsmail, waarin de gegevens van bovenstaand punt zijn bevestigd. Mocht hier een fout in zitten, dan heeft de klant tot 24 uur na de reservering de tijd om dit door te geven aan MysteryMeals of de bestelling te herroepen.
 • Een reservering moet minstens 48 uur voorafgaand aan het verrassingsdiner geplaatst zijn. De datum en/of het tijdstip kan hierna niet meer gewijzigd worden.
 • Kan het bezoek aan één van de restaurants onverhoopt niet door gaan vanuit de klant, dan moet de klant dit minstens 48 uur van tevoren doorgeven. Dan kan MysteryMeals de klant een nieuwe datum en tijd toewijzen. Geeft de klant dit minder dan 48 uur van tevoren door, dan kan MysteryMeals geen nieuwe reservering maken en het aankoopbedrag niet meer aan de klant retourneren.
 • Mocht de klant te laat arriveren bij één van de deelnemende restaurants, dient de klant dit zelf door te geven aan het desbetreffende restaurant. MysteryMeals is niet verantwoordelijk voor de acties die de deelnemende restaurants ondernemen bij het te laat komen van klanten.
 • De klant ontvangt twee uur voor vertrek een mail/whatsappbericht met het adres van het toegewezen restaurant.
 • Bij drukte van deelnemende restaurants, kan het voorkomen dan MysteryMeals de klant niet kan koppelen aan een restaurant. In dat geval wordt de klant uiterlijk 24 uur voordat het bezoek plaatsvindt, gevraagd een nieuw tijdstip en/of datum te kiezen. MysteryMeals streeft er naar om dit te voorkomen.
 • Voor klanten is MysteryMeals bereikbaar via whatsapp en te bellen op nummer: 316 45418586 en via e-mail op: info@mysterymeals.nl.

Artikel 8: Deelnemende Restaurants

 • MysteryMeals is niet verantwoordelijk voor vervelende ervaringen die klanten ervaren bij deelnemende restaurants. Wel zal MysteryMeals, wanneer klant en restaurant er gezamenlijk niet uitkomen, als bemiddelaar optreden.

Artikel 9: Klachten

 • Heeft de klant klachten over één van de deelnemende restaurants. Dan moet de klant deze klacht bij het restaurant neerleggen. MysteryMeals is niet verantwoordelijk voor de houding van deelnemende restaurants. MysteryMeals wil wel helpen als bemiddelaar en de klachten oplossen. Wel wordt het gewaardeerd als het probleem aan MysteryMeals wordt gemeld.
 • Krijgt een restaurant te veel negatieve reacties/klachten van klanten van MysteryMeals, dan zal MysteryMeals hiervoor actie ondernemen.
 • MysteryMeals probeert ten alle tijden haar klanten te helpen en te woord te staan bij klachten en zal dit op een nette manier oplossen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • MysteryMeals is niet verantwoordelijk voor de gevolgen bij het te laat komen van een klant bij een deelnemend restaurant. De klant dient zelf contact te zoeken met het desbetreffende restaurant en te melden dat hij/zij te laat is.
 • Bij te laat komen dienen de klant en het desbetreffende restaurant samen naar een oplossing te zoeken. MysteryMeals is niet verantwoordelijk voor de acties van het restaurant.

Artikel 11: Onderzoek en reclame

 • De klant kan bij het betalen aangeven of hij/zij toestemming geeft voor het ontvangen van reclame en/of nieuwsbrieven via e-mail.
 • MysteryMeals maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies mogen gebruikt worden, zonder toestemming van de klant.
 • MysteryMeals maakt gebruik van analytische cookies. De klant moet toestemming geven voor deze cookies, anders mag MysteryMeals hier geen gebruik van maken.

Artikel 12: Wijzigingen

 • MysteryMeals is bevoegd om ten alle tijden wijzigingen te brengen aan de Algemene Voorwaarden. Heeft een klant de Algemene Voorwaarden geaccepteerd voordat deze is aangepast, dan gelden de Algemene Voorwaarden die de klant tijdens de overeenkomst heeft goedgekeurd.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 • MysteryMeals bezit alle eigendomsrechten van de website. De website mag alleen met derden gedeeld worden voor privé gebruik. Het gebruiken van materialen/informatie/beelden van de website voor commerciële doeleinden is strafbaar.
 • MysteryMeals bezit de eigendomsrechten van het logo. Deze mag alleen met derden gedeeld worden voor privé zaken. Wordt het logo gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder toestemming van MysteryMeals, dan is dit strafbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • MysteryMeals is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in dienstverlening of goederen, die eventueel kunnen plaatsvinden tijdens het restaurantbezoek.
 • MysteryMeals is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant, of aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies wegens gebruikmaking van de verleende diensten van deelnemende restaurants.
× Hoe kan ik je helpen?